Visi Dan Misi

                                                                          
                                                  VISI PSS
                                Menyediakan satu prasarana yang kondusif untuk melahirkan insan
                                                   yang berketrampilan dalam ilmu pengetahuan

                                                  MISI PSS
                                        Satu perkhidmatan yang merangkumi pengumpulan maklumat,
                                       penghasilan bahan-bahan pengajaran dan penyebaran maklumat

                                                 MOTO PSS
                                             Membaca Explorasi Minda


                                        -----------------------------------------------------------------

                                             OBJEKTIF PSS
 
  1. Meningkatkan taraf pengajaran  dan pembelajaran serta prestasi pencapaian akademik.
  2. Menggalakkan para pelajar dan guru menggunakan pelbagai kemudahan pembelajaran dan pengajaran supaya mereka tidak bergantung semata-mata kepada buku teks dan kaedah ‘Chalk and talk’ sahaja.
  3. Menggalakkan tabiat  belajar sendiri, tabiat membaca , tabiat ingin tahu di kalangan pelajar melalui penggunaan sumber-sumber di pusat sumber sekolah.
  4. Membantu para guru dan pelajar dalam usaha mengeluarkan dan menilai bpelbagai alat dan  bahan pengajaran dan pembelajaran.
  5. Mengadakan kemudahan dan perkhidmatan yang munasabah untuk memenuhi keperluan murid-murid yang berbeza-beza antara satu sama lain.
  6. Melatih para pelajar menggunakan perkhidmatan, menimba ilmu pengetahuan, membuat kerja-kerja rujukan serta menggunakan bahan-bahan sumber di pusat sumber sekolah.